نوشته‌ها

حضور پر خیر و برکت خیّر ارجمند و بزرگوار جناب آقای حاج حسن آذر کیش در موسسه خیریه نشاط قاین

حضور پر خیر و برکت خیّر ارجمند و بزرگوار و حامی ایتام و معلولین جناب آقای حاج حسن آذر کیش باهمراهی حامی و خیّر ارجمند جناب آقای مهدی شکفته در موسسه خیریه نشاط قاین

تشکر کردن نشانه محبت است ، محبت به کسانیکه برایمان معرفت خرج کرده اند????????

خیرین ارجمند و حامیان ایتام و معلولین

#جناب آقای

#حاج حسن آذر کیش

#مهدی شکفته

که با حضور سبز خود در موسسه خیریه نشاط قاین و نشست صمیمی با مدیر عامل خیریه نشاط قاین باعث دلگرمی ما شدید

سپاسگزار شما خوبان هستیم که همواره عطر مهرتان از راههای دور و نزدیک به این خیریه می رسد❤️