نوشته‌ها

حضور کارشناسان پرستاری مرکز بهداشت شهرستان قاین در مرکز نشاط

حضور کارشناسان پرستاری مرکز بهداشت شهرستان قاین در مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین جهت انجام آزمایشات و تعیین گروه خونی معلولین عزیز تحت پوشش در بخش شبانه روزی.

سرکار خانم فاطمه سالاری – سرکار خانم عصمت شیرداد بهلولی

برخود لازم دانسته از زحمات شما بزرگواران کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم و از لطف و عنایت جناب آقای دکتر خسروی ریاست مرکز بهداشت شهرستان قاین که مقدمات این امر را فراهم نموده نیز سپاسگزاری نماییم.

حضور مراقبین و مربیان مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین در کارگاه آموزشی

حضور مراقبین و مربیان مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین در کارگاه آموزشی نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان قاینات با همکاری واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قاین و واحد توانبخشی اداره بهزیستی قاین.