حضور مراقبین و مربیان مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین در کارگاه آموزشی

حضور مراقبین و مربیان مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین در کارگاه آموزشی نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان قاینات با همکاری واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قاین و واحد توانبخشی اداره بهزیستی قاین.

دیدار و نشست هیئت مدیره و مدیر عامل خیریه نشاط با سرپرست اداره بهزیستی قاین

جلسه دیدار وبررسی مشکلات وچالش های موسسه خیریه و توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین باحضور زنگنه،سرپرست اداره بهزیستی،هیات مدیره ومدیر عامل موسسه خیریه ‌در محل اتاق ریاست اداره بهزیستی شهرستان قاینات.