حضور خیر ارجمند و گرامی جناب آقای حاج صادق جانی در خیریه نشاط

حضور گرم و صمیمی حامی ایتام ،معلولین و بی سرپرستان موسسه خیریه نشاط قاین جناب آقای حاج صادق جانی(مقیم تهران) از حامیان همیشگی خیریه و دیدار با معلولین تحت پوشش و مدیر عامل موسسه و برگزاری جلسه با حضور اعضاء محترم شواری اسلامی شهر قاین

بازدید کارشناس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی خراسان جنوبی از مرکز نشاط

بازدید کارشناس محترم توانبخشی اداره پذیرش و هماهنگی و دفتر ارتباطات مردمی بهزیستی خراسان جنوبی جناب آقای علیرضا بقالی با همراهی سرکار خانم مرضیه نبوی مقدم مسئول محترم واحد توانبخشی بهزیستی قاین از مرکز جامع خدمات توانبخشی نشاط قاین در دو بخش شبانه روزی و حرفه آموزی

حضور در موسسه و دیدار با مدیر عامل خیریه نشاط

حضور گرم و صمیمی خیر ارجمند و حامی ایتام و معلولین جناب آقای نادر زردی در موسسه خیریه نشاط قاین و نشست با مدیر عامل خیریه نشاط قاین.